Petycja


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/speakup-email-petitions/includes/class.petition.php on line 307

Szanowny Pan
dr Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Zachęceni przez Pana Prezydenta, odpowiadając na apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, chcemy włączyć się do narodowej debaty konstytucyjnej. Ta ważna i oczekiwana przez wiele środowisk inicjatywa jest w swej istocie wezwaniem do budowania fundamentów ustroju społecznego, godnego niepodległej Polski. Owocem zainicjowanej przez pana Prezydenta debaty ma być nowa Konstytucja.

Nie wyobrażamy sobie, aby zabrakło w niej precyzyjnych gwarancji prawnej ochrony życia. Dlatego, dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, postulujemy uzupełnienie obecnie obowiązującego Artykułu 38 Konstytucji RP, dotyczącego prawa do życia w ten sposób, aby przyjął on brzmienie:

Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, od poczęcia do naturalnej śmierci.

Jesteśmy przekonani, że tylko Konstytucja bazująca na poszanowaniu fundamentalnego prawa do życia wszystkich obywateli, bez żadnych wyjątków, jest godna Narodu aspirującego do ustroju społecznego realizującego zasady cywilizacji życia i miłości.

Konstytucja pro-life

Szanowny Pan
dr Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Zachęceni przez Pana Prezydenta, odpowiadając na apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, chcemy włączyć się do narodowej debaty konstytucyjnej. Ta ważna i oczekiwana przez wiele środowisk inicjatywa jest w swej istocie wezwaniem do budowania fundamentów ustroju społecznego, godnego niepodległej Polski. Owocem zainicjowanej przez pana Prezydenta debaty ma być nowa Konstytucja.

Nie wyobrażamy sobie, aby zabrakło w niej precyzyjnych gwarancji prawnej ochrony życia. Dlatego, dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, postulujemy uzupełnienie obecnie obowiązującego Artykułu 38 Konstytucji RP, dotyczącego prawa do życia w ten sposób, aby przyjął on brzmienie:

Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, od poczęcia do naturalnej śmierci.

Jesteśmy przekonani, że tylko Konstytucja bazująca na poszanowaniu fundamentalnego prawa do życia wszystkich obywateli, bez żadnych wyjątków, jest godna Narodu aspirującego do ustroju społecznego realizującego zasady cywilizacji życia i miłości.

[signature]

Petycję podpisały już 3,062 osoby.

Poinformuj o naszej petycji innych:

   

Szanowni Państwo, w celu weryfikacji autentyczność wpisanych danych, prześlemy na podany adres e-mail automatyczną, autoryzacyjną wiadomość e-mail. Prosimy o kliknięcie w zawarty w niej link. Dopiero po takim potwierdzeniu, Państwa głos zostanie zamieszczony pod petycją, a jej treść przesłana do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza. Dane adresowe tylko do wiadomości organizatora i adresata petycji. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Federację Ruchów Obrony Życia w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). Polska Federacja Ruchów Obrony Życia informuje, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Federacja Ruchów Obrony Życia z siedzibą w Poznaniu, ul Forteczna 3, 61-362 Poznań. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.